MOD - peruskurssi.

23.1.2014

Ilmottautumiset 28.2.2014 mennessä.

MOD-peruskurssi

Aika: 7.-8.3.2014

Paikka: Pakaisten kerhokeskus, Pietiläntie 6, Masku

Onko 4H-kerhoissanne kiusaamista? Mietitkö keinoja puuttua asiaan? MOD-kurssilla pohditaan yhdessä erilaisia tapoja puuttua varhaisessa vaiheessa kiusaamiseen ja epäasialliseen käyttäytymiseen.  Tämä kurssi sopii nuorille, ohjaajille, vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille.           

MOD koostuu perus- ja jatkokurssista, jotka perustuvat erilaisiin vuorovaikutustehtäviin, keskusteluihin, aivoriihiin, rooliharjoituksiin. Ne tarjoavat pedagogisia malleja ja osallistavia menetelmiä konflikteja synnyttävien kysymysten selvittämiseen yhdessä rakentavasti.                                          

Kurssin hinta: 4H-jäsenille 20 euroa, muille 50 euroa.
Hinta sisältää kurssin opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

Kaikki hakijat saavat kirjeitse kurssitiedotteen helmikuun alussa. Kurssille mahtuu mukaan 25 henkilöä.

Kurssista saa todistuksen. Todistuskopiota vastaan voi ostaa MOD- työkalupakin(hinta on a´ 20,- euro)

 

4H  MOD peruskurssi – esittely:

MOD peruskurssin tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoisuutta omasta maailmankuvastaan. Osallistujat tarkastelevat omaa identiteettiään ja kulttuuriaan, käsityksiään ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista sekä omaa suhtautumistaan erilaisuuteen. Kurssilla perehdytään syrjinnän syntymiseen, etsimme työkaluja vuorovaikutuksen syntymiselle erilaisten ihmisten välille.  Lähtökohtana ja arvopohjana työskentelyssä ovat yleismaailmalliset ihmisoikeudet.

Perjantai

Klo17.30       Aloitus

Kuka minä olen? Kuka sinä olet?

Me ja He Havaintoja – mistä on kysymys?

Tietoa MOD koulutusohjelmasta ja tästä kurssista

Startteri vuorovaikutuksesta

Ennakkoluuloista ja niiden kehittymisestä

Mitä on suomalaisuus?  Näkemykseni  Suomesta

20.00             Iltapala

 

Lauantai

Klo 8.00        Aamupala

9.00               Startteri

Pahan ympyrä, dikotomiat

Draamatyöskentelyä kulttuurien välisistä konflikteista

12-13.00       Lounas

Me ja maailmankuvat

14.00 Kahvi

Rajoja ja muureja – rakentamassa ja rikkomassa

17.00             Päivällinen

MOD II info

Arviointi ja palaute/todistukset

20.00             Hyvää kotimatkaa

 

Mikä on MOD?

MOD eli Moninaisuus ja dialogi –koulutusohjelma on kehitetty erilaisuutta ja identiteettiä koskevien ristiriitojen selvittämiseen. Se tähtää yhdenvertaisuuteen ja harjaantumiseen yhteisöllisessä monimuotoisuudessa. Se pyrkii tuomaan näkyviin sisäistetyt asenteet ja iskostuneet ennakkoluulot jotka synnyttävät tai vahvistavat syrjiviä toimintamalleja. Syrjintä voi kohdistua esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. MOD-koulutuksen peruslähtökohtana on näkemys ihmisen arvokkuudesta ja kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta. Yleismaailmalliset ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, demokratia ja monikulttuurisuus ovat koulutuksen läpäiseviä periaatteita.

TAVOITTEENA

Monikulttuurisuuskoulutusten tavoitteena on saada aikaan konkreettisia muutoksia niin omassa kuin koko yhteisön käyttäytymisessä. Perustana koulutukselle on MOD- koulutusmenetelmät, joita on sovellettu nuorille suunnattuun koulutusohjelmaan ja 4H-järjestön ”Learning by doing ” -periaatteisiin. MOD on kehitetty Ruotsissa 1980-luvulla. MOD on lyhenne ruotsinkielisistä sanoista Mångfald och dialog.