Hankkeet

Masku-Rusko-Vahdon 4H-yhdistys osallistuu hankkeisiin, jotka tukevat ja edistävät 4H:n arvoja.  4H tukee lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa sekä on mukana ympäristöteoissa ja kansainvälistä yhteistyötä edistävissä hankkeissa.

Villiruokaa Kimppakalaasi-hankkeessa. Kuva: Nina Soini